INFORMACE o způsobu a rozsahu technických prohlídek prováděných ve stanici technické kontroly naleznete pod tímto odkazem: www.stkinfo.cz

1. Vozidla kategorií M a N musí mít vždy tuto výbavu:

2. Motocykly a motorové tříkolky musí mít tuto minimální výbavu:

3. Přívěsy a návěsy s výjimkou vozidel kategorií O1 a OT1 a požárních přívěsů

musí mít náhradní kolo (ráfek s pneumatikou) upevněné v držáku, který zajišťuje, že síla při snímání kola z držáku nebo vkládání do držáku nepřesáhne 490 N. Tahač s návěsem mohou mít náhr. kolo společné, je-li stejného rozměru a provedení. Tahač návěsu může mít náhradní kolo umístěno na připojeném návěsu.

Všechna motorová vozidla s výjimkou vozidel kategorie L, musí být vybavena přenosným výstražným trojúhelníkem homologovaným podle předpisu EHK č.27.

Každé motorové vozidlo s výjimkou mopedů musí být vybaveno příslušným druhem lékárničky, která musí obsahovat předepsané zdravotnické prostředky. Obsah musí být uložen v samostatném pouzdře s charakteristickým označením. Lékárnička musí být uložena v suchém a čistém prostoru, musí být snadno přístupná a nesmí na ní dopadat přímé sluneční světlo. U vozidel pro hromadnou přepravu cestujících se lékárnička umísťuje na označeném a přístupném místě v prostoru vozidla určeném pro cestující. Doba použitelnosti jednotlivých druhů zdravotnických potřeb je na nich vyznačena. Druhy lékárniček, jejich obsah a výbava a použití podle druhů vozidel jsou uvedeny v příloze č. 14 vyhlášky č. 341/2002 Sb..

Použití jednotlivých druhů autolékárniček:

vozidla pro hromadnou přepravu osob s obsaditelností více než 80 cestujících velikost III,vozidla pro hromadnou přepravu osob s obsaditelností do 80 cestujících včetně velikost II, ostatní motorová vozidla s nejméně čtyřmi koly velikost I, pro vozidla městské hromadné přepravy osob je dostačující autolékárnička velikosti II bez ohledu na jejich obsaditelnost.

Otevírací doba

PO     06:00 - 17:00
ÚT     06:00 - 14:00
ST     06:00 - 17:00
ČT     06:00 - 14:00
PÁ     06:00 - 12:00

Přestávka od 11:00 do 11:30

Příjem zakázek je ukončen po naplnění denní kapacity STK.